Dotacje UE.

W roku 2013 umieściliśmy informację o współpracy z firmą Eurolider Sp z o.o. W wyniku współpracy nasi Klienci złożyli pięć wniosków o dofinansowanie- trzy w ARiMR, a dwa w Dolnośląskiej Izbie Pośredniczącej.

100 % – złożonych wniosków przeszło ocenę merytoryczną.
Dofinansowanie w ramach złożonych wniosków to kwota 2 mln PLN

Wnioski złożone w DIP zostały wyznaczone do podpisania umowy o dofinansowanie w m-cu marcu 2014 r. Wnioski złożone w ARiMR, są to wnioski oparte o pozwolenia na budowę. I tutaj niestety – 1 wniosek 31.01.2014. odpadł – przyczyną odrzucenia wniosku jest brak dostarczenia prawomocnego pozwolenia na budowę, pozostałe dwa wnioski są w trakcie uzupełniania dokumentacji w tym budowlanej.

Wszystkie praktyczne informacje na temat problematyki związanej z pozyskaniem dotacji UE uzyskacie Państwo w naszym biurze.

ZapraszamyUE dotacje