Home Oferta

Obsługa kadrowo – płacowa i ZUS

Obsługa kadrowo – płacowa i ZUS

Biuro Usług Finansowo – Rachunkowych „DEKRET” to nie tylko prowadzenie rachunkowości, ale również pełna obsługa kadrowo- płacowa:

– sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji;
– sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych;
– prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS);
– prowadzimy ewidencje urlopów pracowników,
– prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego;
– sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych,
– sporządzamy zeznania roczne pracowników
– sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie);
– przygotowujemy gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.

Skontaktuj się z nami